Fire former for stress

Del artikkel

Hva er det som kan skaper problemer i magen?

En samlebetegnelse på så og si alt som skaper problemer i magen kan være;

Stress

Bilde av Luis Villasmil

Det finnes uten tvil typer stress som også er bra for oss og kroppen, men her skal jeg nevne noen typer stress som ikke er så bra, spesielt i lengden.

Jeg deler det inn i fire kategorien,

  • Fysisk
  • Emosjonelt
  • Mentalt
  • Spirituelt

Hver av disse kategoriene kunne det vært en post i seg selv, men i denne posten skal jeg kun kort gå inn på hver av dem.

Det skal sies at skille mellom kategoriene er noe konstruert. Det vil si at de alle er en del av en helhet som utgjør den vi er. Oppdeling i fire kategorier gjøres kun for å forklare og belyse fire viktige aspekter ved helheten. Med andre ord henger de fire kategoriene sammen, og påvirker hverandre gjensidig.

Verdien av å dele det opp gjør at vi enklere kan finne kilden, eller roten, til stresset og gjøre noe med det.

 

Fysisk stress

Fysisk stress kan være alt fra feil kroppsholdning, til fysiske traumer fra skader og overbelastning. Noe så vanlig som å sitte 7-8 timer på en stol hver dag, foran en pc-skjerm, i én stilling, er mild form for stress, som over tid kan gi store plager.

Fysisk stress kan også komme av overspising eller å spise feil. Feil i den forstand at vi spiser noe vi ikke tåler så godt eller noe som er usunt.

Under fysisk stress kan vi også sette medisiner, som selv om de har en positiv effekt også kan være en belastning for kroppen i lengden. Overmedisinering og feilmedisinering kommer inn under dette.

Emosjonelt stress

Emosjonelt stress kan komme fra følelser som vedvarer eller følelser som blir undertrykt. Det kan være kjipe følelser vi holder fast på eller som har lagret seg i kroppen. Det kan komme fra konflikter vi har med andre eller bekymringer og frustrasjon om fremtiden. Mange biter i seg altfor mye og holder inne på følelser som trenger et uttrykk.

Emosjonelt stress kan være å ikke si i fra om urett, det kan være å la være å uttrykke et behov, dele en sorg eller til og med en latter. Selv glede kan bli undertrykt, og undertrykt glede kan skape spenninger og problemer i kroppen.

En følelse mange har problemer med, som undertrykkes ofte, er sinne. Det kan påvirke blant annet leveren, samt gi oppblåsthet og vondt i magen det undertrykkes for mye. Mer om leveren og sinne, kan du lese i denne artikkelen.

Mentalt stress

Mentalt stress kan henge nært sammen med det emosjonelle der følelser og tanker spiller på hverandre og skaper en negativ spiral.

Det kan også være at vi har for mange baller i luften, for mange beslutninger som må tas, problemer og oppgave som må løses. I seg selv kan dette være en bra ting, men over lang tid vil det kunne tære på kroppen om vi ikke lærer oss å slappe av og gi slipp når vi kan.

Bilde av Robert Bye

Spirituelt stress

Spiritualitet kan ha mange betydninger for mange forskjellige mennesker. Noen mener det kanskje bare er tull og fantasi, men det er et definisjonsspørsmål. Hvorfor definere spiritualitet som noe man ikke tror på?

Spiritualitet, slik jeg ser det, handler om vår forbindelse med helheten. Både helheten av oss selv, våre nærmeste, samfunnet, naturen, jordkloden, universet, Gud eller hva man liker å tro på.

Ordet religion kommer fra det latinske ordet religare, som forenklet oversatt betyr å sette samme igjen. Spiritualitet (og religion) handler derfor om å sette sammen alle bitene til en helhet. Oss selv som en viktig brikke i denne helheten.

Spirituelt stress går dermed ut på å finne sin plass her i verden. Det går på vår plass i fellesskap, både med andre mennesker og naturen/universet.

Det handler om hva vi bringer til fellesskapet av egenskaper og talenter. Hvilke medfødte gaver vi har og hvordan utvikle og kultivere disse, for så å dele dem med våre omgivelser og verden. Om vi ikke er i kontakt med dette eller ikke vet hvordan utvikle det man kjenner man har i seg, kan det være kilde til indre stress og frustrasjon.

 

Ferskvare

Alle disse formene for stress kan sitte i kroppen over lang tid. Hvis kroppen bærer på mye stress og spenninger vil det ofte svekke fordøyelsen i en negativ retning. Hver nye ting som kommer vil bli en større belastning, til slutt renner det over, og fordøyelsen og organene vil ikke lenger utføre sine oppgaver optimalt.

Magemassasje, Yoga, avspenning, Qigong, pusteøvelser og lignende kan bidra både med å løsne på gammelt stress, men også virke forebygge slik at nytt stress ikke kommer inn i en allerede tungt belastet kropp.

God helse og god fordøyelse er ferskvare. Hver dag bør man på små eller større måter gjøre noe godt for disse fire kategoriene, slik at stress ikke sniker seg inn og bygger seg opp i kroppen.

 

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden kun er ment som kunnskapsdeling og ikke som medisinske råd.