Ett Råd For Bedre Fordøyelse

Del artikkel

Dårlig fordøyelse kan ha flere årsaker. I denne artikkelen utforskes et viktig område som får for lite oppmerksomhet når man snakker om fordøyelsen.

I dag er det mange som sliter med dårlig fordøyelse. Det kan være flere årsaker til dette. Det kan være måten vi sitter på mens vi spiser, det kan være kvaliteten på maten vi spiser, om vi har intoleranser, allergier eller andre plager.

En viktig årsak man enkelt kan gjøre noe med, er for mye tenking og grubling mens man spiser.

Siden hjernen er det organet i kroppen som bruker mest energi sammenlignet med alle de andre organene, vil for mye tenking og grubling berøve de andre organene for den mengden og kvaliteten av energi de trenger for å virke optimalt.

På kort sikt vil det å tenke for mye øke nervestimuleringen av organene, noe som gjør at de bruker mer energi for å utføre sine oppgaver. På lang sikt må alle organene ofre av sin energi til hjernen som har førsteprioritet på energi i kroppen.

Organene som er mest sårbare eller mest svekket fra før av er det organet det går raskest utover og som vil gi de tydeligste symptomene.

 

Hvis det ikke er andre tydelige svakheter i systemet er det hjerte og nyrer som generelt sett blir svekket av for mye tenking, med ett unntak og det er hvis det skjer mens vi spiser, da går det ut over magen.

Et Kinesisk perspektiv

I Kinesisk medisin anser man måltidene som noe hellig, både maten i seg selv og det sosiale rundt. Mat burde inntas regelmessig, bli spist sakte og delt med andre. Måltidene blir ansett som en sosial happening og noe man ikke burde gjøre i ensomhet. Grunnen til dette er at når man spiser sammen med andre har man ofte ikke tid til å sitte å tenke eller gruble mens man spiser, som er tiden da tenkning har størst påvirkning på fordøyelsessystemet.

En person som spiser alene, sitter gjerne med blikket vendt bort, fordypet i sine tanker i stedet for på måltidet foran seg, og leder sin energi bort fra fordøyelse til hjernen og tankene. Til å begynne med, for å kompensere for manglende energi prøver magen å fordøye maten hurtigere, noe som kan skape spasmer og smerte, først i svelget, deretter i øvre del av magen.

Det hele blir som en energikamp mellom hjernen og fordøyelsessystemet, hvor fordøyelsessystemet taper for hjernen under måltidet.

Over tid vil en slik energikamp svekket hele fordøyelsesprosessen og føre til dårlig næringsopptak, som igjen går ut over hjernen og andre prosesser i kroppen. For å unngå dette bør man fokusere på maten man spiser og ta seg tid til å nyte både lukten og smaken.

 

Prøv det ut ved neste måltid 🙂

 

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden kun er ment som kunnskapsdeling og ikke som medisinske råd.