Følelser

Forskning har vist oss at hjernen og fordøyelsessystemet er tett forbundet med hverandre og kan overføre informasjon begge veier.

Fordøyelsessystemet vårt er sensitivt for følelser. Følelser som sinne, angst, tristhet, skam, irritasjon og andre kan trigge symptomer i mage og tarm. Minner, traumer og hendelser kan lagre seg i kroppen som spenninger som igjen kan påvirke kroppens organer og fordøyelse.

 

Leveren – Sunt og usunt sinne

Leveren og sinne I kinesisk medisin er sinne og frustrasjon forbundet med leveren. Sinne blir ofte ansett som en negativ følelse grunnet sitt ofte destruktive og smertefulle utfall. Det er derimot en veldig viktig følelse. Det er del av vår personlige kraft, og en følelse man også finner overalt i dyreverden. Sinne kan være både

Ett Råd For Bedre Fordøyelse

I dag er det mange som sliter med dårlig fordøyelse. Det kan være flere årsaker til dette. Det kan være måten vi sitter på mens vi spiser, det kan være kvaliteten på maten vi spiser, om vi har intoleranser eller allergier. Men den kanskje viktigste årsaken man kan gjøre noe med, er for mye tenking