Leveren – Sunt og usunt sinne

Del artikkel

Sinne kan være en sunn reaksjon på situasjonen vi er i. Sinne kan også være en usunn reaksjon og skape stagnasjon i kroppen. Finn ut hva som er hva.

Leveren og sinne

I kinesisk medisin er sinne og frustrasjon forbundet med leveren. Sinne blir av mange ansett som en negativ følelse grunnet sitt ofte destruktive og smertefulle utfall. Det er derimot en veldig viktig følelse. Det er del av vår personlige kraft, og en følelse man også finner overalt i dyreverden. Sinne kan være både passende eller upassende alt etter hva slags situasjon det oppstår i og intensiteten i følelsen.

Det er en følelse som er nødvendig for å skape forandring. Sinne får energien (qi) til å stige, og gir oss et kraftig energetisk løft nødvendig for å bryte ut av gamle mønstre. Uten disse følelsene ville det vært lite eller ingen vekst, hverken personlig eller kulturelt.

Sinne kan derimot være selve kilden til mange problemer for de som sliter med ubalanser i leveren. Følelser som frustrasjon, nag, bitterhet og raseri kan bli kroniske og forårsake svært negative mønstre både fysisk og psykisk.

Mange som sliter med disse følelsene gjør alt de kan for å unngå å føle dem. De kan holde seg travelt opptatt, bli asosiale, være veldig fysisk aktive eller misbruke alkohol og andre rusmidler i et forsøk på å dempe intensiteten av disse følelsene.

 

Fordi det er såpass stort tabu rundt sinne i vårt samfunn, er det de færreste av oss som klarer å bruke vårt sinne på en effektiv måte i våre liv.  Allerede fra barndommen av blir sinne ofte slått ned på og ethvert uttrykk for sinne blir skambelagt, noe som ikke bare skaper ubalanser og potensielt sykdom i oss, men også frarøver oss en viktig del av vår personlige kraft og pågangsmot.

Aristoteles skrev dette om sinne;

It is easy to fly into a passion – anybody can do that – but to be angry with the right person to the right extent and at the right time and with the right object and in the right way – that is not easy, and it is not everybody who can do it

 

Sinne representerer en rekke følelser som kan påvirke leveren og galleblæra. Sinne er en følelse i seg selv men også en dekkende betegnelse for tidligere nevnte følelser som frustrasjon, nag, bitterhet og raseri.

Når vi snakker om stagnert leverenergi er frustrasjon en nøkkelfølelse som hjelper oss forstå problematikken bedre. Frustrasjon beskriver en misnøye som kommer av at man ikke oppnår sine mål, lyster, forventninger eller ambisjoner. Alle føler frustrasjon til tider og i hvert tilfelle fører dette med seg en reaksjon og/eller andre følelser.

Det er tre grunnleggende reaksjoner på frustrasjon. En av disse er passende og en sunn reaksjon. De to andre er upassende eller patologiske. Sinne kan eskalere til raseri eller havne i den andre enden av skalaen og bli til apati og depresjon.

Under vil jeg kort gå gjennom de tre forskjellige reaksjonene på frustrasjon.

 

En normal reaksjon på frustrasjon;

Når en person opplever frustrasjon er det to normale responser som kan skje. En er å lage en “plan B”, som er en alternativ måte å få det man ønsker.

For å bruke et veldig enkelt eksempel kan vi se for oss en familie som har planlagt en piknik og blir overrasket av regnvær. De forandrer sine planer og søker tilflukt i en kirke eller et annet sted i ly for regnet, hvor de kan spise sin lunsj og leke med ungene. De får allikevel sin piknik ved å ha den innendørs.

Det andre alternativet er å revurdere hva man ønsker. For eksempel, ved å bruke familien og pikniken igjen, kan de revurdere hva formålet med pikniken var. For eksempel å være sammen med barna og besteforeldre, se hvordan en barnepasser er sammen med barna, ha en fredelig ettermiddag sammen osv. Fleksibilitet er en nøkkel-egenskap her.

Fleksibilitet handler generelt sett om at man søker nye løsninger, legger nye planer eller evner å revurdere hva man egentlig ønsker seg basert på hensikten bak målet. Til tross for motstand og frustrasjon søker man fortsatt å nå sine mål, og slikt sett minker frustrasjonen og man forholder seg fokusert.

Dette er tegn på at man har en balansert lever-energi uten for mye stress og blokkeringer.

 

 

Det sykelige sinne – raseri;

En respons til frustrasjon er overdrevet sinne eller raseri.

Når energien stiger sliter ofte folk med å bevare beherskelsen fordi kraften er for stor. Dette kan føre til at man stivner, blir rigid og lite fleksible. De som blir overmannet av raseri jobber ikke lenger effektivt mot det de ønsker seg. Frustrasjonen har blitt for stor og sinnet klarer ikke lenger å fokusere.

Sun Tzu, forfatteren av The Art of War, var klar over dette. Han anbefalte å gjøre sine motstandere sinte slik at de mistet hodet og mistet evnen til å se klart og derfor la dårlige planer.

Her i vesten begynner vi også skjønne hvilken skade kronisk sinne har på oss. Sinne og fiendtlighet er nært forbundet med hjertesykdom, generelt dårligere helse og økt dødelighet.

 

Resignasjon, depresjon og apati;

En annen retning energien kan ta i møte med frustrasjon er resignasjon, depresjon og apati. Det personen opprinnelig søkte, uansett hvor viktig det engang var, gir hun opp. Det er som om energien kollapser i møte med motstand og frustrasjon, og personen viser lite eller ingen oppfinnsomhet og mangler ressursene til å komme seg forbi hindringen.

Energien stiger ikke og personen tar ikke utfordringen til å teste sitt potensiale. Når dette blir kronisk vil energien i leveren begynne å stagnere. Dette kan manifestere seg som muskelspenninger og en hel rekke andre symptomer i kroppen. Sinnet er ikke lenger fokusert på hva det vil. Personen mangler mål og mening, vitaliteten stuper og depresjonen setter inn.

Disse to forskjellige måtene å reagere på frustrasjon er kun tendenser og begge kan manifestere seg i samme person. Folk kan f.eks føle resignasjon og sinne til forskjellige tider.

En balansert og sunn leverenergi, derimot, manifesterer seg vanligvis i evnen til å uttrykke frustrasjon, hevde seg selv og sine behov, vurdere alternative løsninger, bevege seg høyere og ikke bevege seg for sterkt mot hverken sinne eller apati.

Hvis noen av disse to retningene nevnt over blir etablert som et langvarig mønster, blir det patologisk/sykelig.

En kinesisk filosof ved navnet Confucious summerte det opp slik;

“If you associate with those who are not centered in their actions, you will become too uninhibited or too inhibited. Those who are too uninhibited are too aggressive, while those who are too inhibited are too passive”

Fleksibilitet og balanse er derfor nøkkelen.

 

 

 kilde;

Five element Constitutional Acupuncture – A.Hicks, J.Hicks, P.Moles

 

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden kun er ment som kunnskapsdeling og ikke som medisinske råd.