Tykktarmen og Sorg

Del artikkel

Tap og sorg er en del av livets realitet. Vår evne til å akseptere og leve med denne realiteten påvirker vår helse og vitalitet, både positivt og negativt.

Magen fordøyer mer enn bare mat. Det fordøyer også våre opplevelser, minner, erfaringer og på sett og vis hele vår verden. Det er ikke alt i vår verden som er like lett å fordøye. Visse følelser har en tendens til å sette seg i kroppen, og spesielt i magen. I kinesisk medisin er hvert organ forbundet med spesifikke følelser.

  • Lever er forbundet med sinne og frustrasjon
  • Hjertet er forbundet med utålmodighet og ubalansert glede.
  • Magesekken og milten er forbundet med bekymringer og tvil
  • Tykktarmen og lungene er forbundet med sorg.
  • Nyrene og urinveien med frykt

Hver av disse fem gruppene tilhører et element. I Kinesisk medisin er det Tre, Ild, Jord, Metal eller Vann. Hvert element representerer eller formidler visse egenskaper, kvaliteter eller faser for hvordan energi beveger seg i kroppen.

Eksempelvis, metall elementet, som denne artikkelen vil omhandle, symboliserer de sjeldne metaller og mineraler som befinner seg i jorden eller i fjellet, som har blitt dannet over årtusener. Det kan sammenlignes med mineraler og sporstoffer i jordsmonnet og i maten vår. Vi trenger ikke mye av det, men de er livsnødvendig.

Livets syklus

Vi kan også se på det som en del av en syklus, der frøet spirer, vokser frem og blomstrer, før blomstene og fruktene faller fra treet, ned til jorden for å remineralisere jordsmonnet. Vi kan her trekke paralleller til våre menneskelig liv, der opplevelser og relasjoner spirer, vokser frem, blomster, for så falle fra og dø.

Erfaringen fra disse opplevelser og relasjoner, når de er bearbeidet og fordøyd, vil gi oss viktig lærdommer og næring for sjelens vekst og videre blomstring. Metall elementet symboliserer høsten, hvor årets blomstring og frukter faller til jorden og revitaliserer jordsmonnet. Det er en sammentrekkende energi. Det er den sammentrekkende prosessen som skaper gull og edle metaller i jorden.

No pressure no diamonds

I denne artikkelen skal vi se på hvordan sorg kan påvirke kroppen. Vår evne til å føle sorg fullt og helt, for så å gi slipp når tiden er inne. Det er spesielt hvordan tykktarmen og lungene påvirkes av denne følelsen, men også hvordan organenes vitalitet spiller en viktig rolle i hvordan sorg bearbeides.

Hovedvekten av artikkelen vil være om tykktarmen. Sunne og balanserte organer gjør vanligvis at vi lettere fordøyer det som skjer både fysisk og psykisk. Svekkede og ubalanserte organer gjør ofte at ting blir tyngre å fordøye, og vanskeligere å gi slipp (1).

 

 

Sorg i hverdagen

Mange ser på sorg som en følelse som kommer raskt og overveldende når vi mister noen vi er glad i. Det kommer gjerne sammen med et sjokk, etterfulgt av et utbrudd av sorg. Slike ekstreme følelser ser vi gjerne på TV når det har skjedd en ulykke, en bombe har blitt sprengt eller et terrorangrep som rammer uskyldige. Høylytt gråt og jammer, og ansikter som «kollapser» i nedsunken sorg.

Slike ekstreme uttrykk for sorgen, selv om de er vanlige i visse situasjoner, er ikke typiske.

Hverdagslivet bringer små og store tap, og for hver av disse følger det en passende respons forbundet med vår evne til å gi slipp. Hva som går tapt, eller hva vi mister, kan variere fra fysiske objekter (noen mer verdifulle enn andre), til noen vi er glade i eller venner, til drømmer om hva man skulle ha gjort eller hvem man skulle bli.

 

Min for evig og alltid?

I løpet av et liv sliter man ut visse eiendeler, relasjoner forandrer seg, folks prestisje eller selvtillit kan svekkes. I det hele tatt, alle blir stadig eldre med alt det fører med seg av potensielle tap av ferdigheter, mobilitet, muligheter, helse og fremtid. Det er selvfølgelig mange aspekter ved livet som blir bedre etter hvert som vi blir eldre, men til slutt vil alt vi har samlet på gjennom et liv gå tapt, om ikke i løpet av livet, så helt garantert på slutten av livet.

Det er helt naturlig for folk å eie, besitte og til en viss grad klamre seg fast til «ting». Konseptet om eierskap og private eiendeler er godt forankret i de fleste kulturer og i folk flest. Et av de første ordene et barn lærer seg er ofte «min».

Det å skaffe seg stadig flere eiendeler er en sterk drivkraft i mange menneskers liv. Uansett hvor mye kloke hoder og spirituelle lærere anbefaler oss om å gi slipp og gå gjennom livet uten klamring, har vi mennesker en tendens til å holde, eie og klamre oss fast til ting.

 

Sorg og det å gi slipp

Det er uunngåelig at vi knytter oss til andre mennesker og ting. Etter hvert som man blir eldre er det sannsynlig at mange av de man har vært glad i opp gjennom livet vil dø. Kjærlighet og det å være glad i andre dekker et dypt behov i oss, og det er dermed uunngåelig å ikke, i større eller mindre grad, bli avhengig av andre. Intense og langvarige følelser kan ofte oppstå når vi mister noe eller noen vi har vært avhengig av.

For mange barn vil intense følelser av å bli forlatt, av sorg og tap være blant de sterkeste påvirkende årsakene til sykdom. Denne følelse av tap er blant de mest intense følelsene mange må gå gjennom. Om personen blir knekt av hendelsene og forblir en skygge av seg selv, eller om han eller hun kommer sterkere ut av det vil ha en enorm påvirkning på tykktarmen og lungene.

Tap kan selvfølgelig frembringe andre følelser, som sinne eller angst. Men sorg er den følelsen som er mest formålstjenlig når det gjelder å gi slipp, eller når det gjelder å sørge over det tapte og i forberedelse på å gå videre i livet.

Tross alt, de fleste vil syns det vil være merkelig om noen etter et tungt tap, bare rister det av seg og fortsetter videre som om ingenting har skjedd.

 

Forskjellige grader av sorg

Sorg kan oppleves på mange forskjellige måter. For noen kan det være intense følelser av skuffelse eller lengsel. For andre kan anger føles sterkt. Når disse følelsene er sterke og langvarige, blir de ofte for vonde å kjenne på fullt og helt. Dette er spesielt relevant for barn som opplever slike sterke følelser.

Når sorg er til stede har energien en tendens til å «forsvinne».  Mange blir etterlatt med en følelse av tomhet. Selv om mange trolig ikke vil se på seg selv som tomme i en slik situasjon, vil det oppleves som en delvis dø og livløs tilstand. Et slags vakuum.

 Pain and death are a part of life. To reject them is to reject life itself – Havelock Ellis

Et liv med noe som mangler, og en del av sjelen bare halvveis i live, er prisen man betaler om man undertrykker dette aspektet av livet.

 

Sorg i helse og sykdom

I Kinesisk medisin er det metall elementet, nærmere bestemt tykktarmen og lungene som gir folk evnen til å møte sorgen, gi slipp det de engang hadde, føle smerten og gå videre.

Når disse organene er sunne og i balanse vil denne prosessen skje forholdsvis naturlig og jevnt. Den «forsvinnende» følelsen av energi vil gli over ansiktet, brystet, magen og med tiden avta. Tårer kan strømme, hulk og kraftig gråt kan skje. Det er en flytende prosess man kan kjenne bevege seg gjennom kroppen.

Det er ikke dermed sagt at sorgen forsvinner på et blunk. Det kan ta tid, men man er ikke redd for å kjenne på den når den kommer.

Om metall elementet, tykktarmen og lungene, er ute av balanse, når de er usunne og svekkede, kan sorgen ofte være mindre flytende og kan gjøre at folk blir sittende litt fast. Stagnasjonen, eller den manglende vilje til å innfinne seg med forandringen, gjør at man sleper seg gjennom hverdagen. Det blir veldig tungt å leve, og personens fysiske helse kan bli svekket av dette. Det kan gi utmattelse, svekket immunforsvar, hodepine og andre plager (2).

Spesielt brystet og magen kan strammes for å stoppe følelsene. Brystet kan føles tett og magen kan føles stram og vond. Det vil være tungt å puste. For noen kan det også stramme seg i halsen, ved at man kveler en gråt og stopper dermed energien fra å flyte.

 

Håndtering av sorg

For mange er det en emosjonell nødvendighet å bedøve smerte fra sorg og tap. Det å nekte for hvordan man egentlig har det og bare si at alt er bra, kan bli tvangsmessig. En person som har det slik vil kanskje, i noen situasjoner, ikke be om unnskyldning hvis han har gjort noe galt, da en slik unnskyldning vil være en innrømmelse, både ovenfor seg selv og andre, at noe ikke er som det skal og at de ikke har håndtert situasjonen korrekt. En slik innrømmelse kan være nok til at demninger brister.

Det kan være en tendens til å være litt livløs eller å mangle lidenskap. De kan være litt tilbaketrukne og dystre. Andre, derimot, kan oppretthold en perfekt, skinnende fasade i et forsøk på å overbevise andre (og kanskje seg selv) at alt står bra til. Den skinnende fasaden har gjerne en skjør kvalitet ved seg, som hinter til den underliggende sorgen som ligger gjemt bak masken.

 

Eksempel:

En klient hadde slitt med endometriose siden hun var 21 år gammel. Når hun ble spurt om det var noe spesielt som hadde skjedd i den alderen, svarte hun at det ikke var noe hun kom på. Da hun senere ble spurt hva som hadde vært det vanskeligste i  livet så langt, svarte hun at kjæresten hennes hadde tatt livet sitt når hun var 21. Hun lo nervøst når hun snakket om det og sa hun ikke hadde sørget i det hele tatt. Hun hadde flyttet til et nytt sted, men da hun flyttet tilbake igjen til hjembygda fem år senere, hadde hun hatt «et lite nervøst sammenbrudd» hvor hun fikk panikkanfall og mareritt om hans død.

 

Balansert og sunn tilnærming til sorg

De med sunne og sterke lunger og tykktarm kan både føle sorg dypt og inderlig, samt besitter evnen til å gi slipp og gå videre gjennom livet.

De tar inn over seg livets og øyeblikkets unike rikdom for å føle tilfredstillelse. Når noe er over kan akseptere at det er forbi må de gi slipp.

Både filosofisk og rent fysisk, lar lungene oss ta inn det nye.  Tykktarmen lar oss gi slipp på alt vi har akkumulert som ikke lenger tjener oss.

Når vi klarer disse to, ta inn det nye, verdsette det, og gi slipp når det har utspilt sin rolle, vil livet fylles med kvalitet og mening. Tar man ikke inn det nye, vil livet føles tomt innvendig. Gir man ikke slipp vil livet bli stagnert med gammelt grums, fysisk og psykisk.

 

Tilknytninger forandres og skifter form

Vi mennesker skaper bånd og tilknytninger gjennom livets gang. Dette er, som nevnt tidligere, noe av det som gjør livet vakkert og meningsfullt. Man kan bli ekstra knyttet til ting som er viktig og nærende. Det kan være til andre mennesker, foreldre, venner og partnere. Det kan også være til husdyr eller andre eiendeler, til en religion, til en type tro, ideologi og ideer.

Metall elementet, lungene som tar inn og tykktarmen som gir slipp, former folks opplevelse og tilknytning til disse forskjellige aspektene av livet, slik at vi kan verdsette hvor unikt det egentlig er. Denne tilknytningen gjør at folk virkelig kan ta del i livet fullt ut.

På forskjellige stadier i livet kan bånd og tilknytninger forandres. Det gjør at vi må klare å gi slipp og gå videre. For eksempel, når barn vokser opp og forlater barndomshjemmet kan både barnet og foreldre oppleve sorg og en form for tap. En fase er forbi og kommer aldri igjen.

Å virkelig føle den sorgen hjelper dem til å løsne litt på båndene seg imellom. Båndene mellom barn og foreldre kan ta en ny form. Barnet, nå en ung voksen, kan vokse og modnes av opplevelsen, og skape nye bånd og tilknytninger til hva som er viktig i den neste fasen av livet. Gi slipp og ta inn det nye.

 

Tykktarmens og Lungenes dyd

Ved å ikke gi slipp på det gamle blir det vanskeligere å ta inn det nye. Hvis sorgen og erfaringene ikke er fordøyd skikkelig, men fortsatt gjør vondt i dypet, kan vi være redde for å knytte oss på nytt, og livet blir fattigere. Noe av gullet man får av å virkelig ta inn over seg sorgen, er mot. Mot ansees å være lungene og tykktarmens dyd. Mot til å ta inn livet fullt og helt. Mot til å nyte, mot til å føle, mot til å elske, selv om alt allikevel kan forsvinne igjen. Mot til å prøve og feile.

 

 

Leve i tråd med livets realitet

Evnen til å gi slipp når tiden er inne vil både påvirke tykktarmen og bli påvirket av tilstanden til tykktarmen. Det er selvfølgelig andre faktorer som også påvirker tykktarmens funksjon, men vår evne til å gi slipp, eller i motsatt fall klamre oss fast til personer, gjenstander, tider eller opplevelser kan uten tvil skape en sammentrekning og/eller spenning som gjør at det går tregere i magen.

Visse ting ønsker vi kanskje å gi slipp på med en gang, altfor fort, før opplevelsen eller erfaring har blitt skikkelig integrert. Det kan manifestere seg i en motsatt tendens der magen blir for løs. Igjen, det er selvfølgelig flere faktorer som påvirker dette, men det mentale og emosjonelle aspektet er noe som ofte blir oversett.

Å leve et sant og ekte liv er det som gir livet fylde og mening. Det vil si å leve et liv i tråd med livets realiteter. Det eneste vi virkelig vet at vi fødes og vi dør. Alt som har blitt født vil dø. Noe dør og noe nytt spirer. Liv og død er to sider av samme mynt, det er samspillet mellom yin og yang.

Å akseptere og ta inn over seg livets realiteter er å virkelig ta del i livet fullt ut. Hvis vi derimot ikke tar inn over oss realitetene, skaper det motstand, stagnasjon og vil rent fysisk svekke vitaliteten, av kroppen generelt og av organene spesielt.

 

 

Kilder

  1. Five element Constitutional Acupuncture – A.Hicks, J.Hicks, P.Moles
  2. https://www.webmd.com/special-reports/grief-stages/20190711/how-grief-affects-your-body-and-mind

 

 

Vi gjør oppmerksom på at denne siden kun er ment som kunnskapsdeling og ikke som medisinske råd.